Frukostseminarium med Pia Sandvik, vd RISE

Som Sveriges största industriforskningsinstitut bidrar RISE med lösningar på samhällets utmaningar. Ett enat RISE gör den svenska institutssektorn ännu starkare och bidrar till att utveckla svenskt näringsliv och samhälle.

Frukostmöte med IVA Väst och RISE.

L´s Resto, Lindholmspiren 5, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 6 september 2017 08:00 - 10:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

De tre industriforskningsinstituten, Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT, har gått samman och bildat den nya RISE-koncernen, med 2 200 medarbetare och tillgång till över 100 tekniskt avancerade laboratorier och test- och demonstrationsanläggningar. 

IVA Väst och RISE hälsar välkomna till frukostmöte och frågestund med RISEs vd Pia Sandvik.

Övriga deltagare: Michael Persson, A Nobel, Sofia Börjesson, Chalmers samt Kristina Mjörnell, RISE.

Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras:

  • uppdraget att nyttiggöra forskning så att näringsliv och samhälle får tillgång till ny kunskap.
  • hur ett samlat RISE blir ännu bättre på att erbjuda tvärvetenskapliga lösningar på komplexa problem.
  • test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.

 

Program

Mingel och frukost

IVA Väst & RISE hälsar välkommen

Pia Sandvik berättar om RISE

Frågestund med Pia

Eftermingel


Frukostmötet är kostnadsfritt

Välkomna!

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.