Nytt smakcenter och ny forskning kring mikrobiota

Välkommen till en presentation av Nordic Taste and Flavour Centre/SIK i Göteborg och ett seminarium om mikrobiotans betydelse för sjukdom och hälsa
SIK, Frans Perssons väg 6, Göteborg
Hitta hit
Måndag den 17 november 2014 13:30 - 16:00

Nordic Taste and Flavour Centre/SIK  är ett nytt kompetenscentrum och mötesplats för alla som arbetar med smak. Här ska akademi och livsmedelsindustri samarbeta tätt.

Projektledaren Karin Anderö presenterar centret vars uppgift är att forska, sprida kunskap,  utbilda och nätverka kring  frågor som:

  • Vad är smak? Vad är en god smakupplevelse? 
  • Vad påverkar vår smak? Hur förändras smakupplevelsen från unga år till ålderdomen? 
  • Hur kan livsmedelsindustrin bidra till en bättre hälsa och samtidigt ta ett miljöansvar?
  • Hur skapas en uthållig svensk  livsmedelsproduktion med smak som konkurrensmedel?

Temat för seminariedelen är mikrobiota. Den mänskliga tarmfloran innehåller minst 150 gånger fler gener än människan själv  och har utvecklats under lång tid. Den finstämda symbiosen mellan människa och bakterieflora är skör och obalans i tarmfloran förknippas med allt fler kroniska sjukdomar, inklusive fetma, metabolt syndrom och diabetes.

Fredrik Bäckhed, professor vid Wallenberglaboratoriet för kardiovaskulär- och metabolforskning, är en pionjär inom mikrobiell reglering av det metabola syndromet. Fredrik Bäckhed och hans team har bland annat  beskrivit sammansättning och funktionella förändringar i metagenomet hos kvinnor med typ två diabetes. De har också  börjat klarlägga mekanismerna för hur tarmfloran påverkar glukosmetabolism.

Carl-Johan Dalsgaard, läkare, docent och partner vid HealthCap, har 25 års erfarenhet från läkemedelsutveckling i små och stora bolag. Han  har följt utvecklingen inom microbiota fältet de senaste åren med fokus  på terapeutiska möjligheter.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.