Var finns framtidens ingenjörshjältar?

IVAs Studentråd vill lyfta fram hur ingenjörer med olika bakgrund, kön och intresseprofil kan bli bra förebilder och inspirera unga att identifiera sig med ingenjörsrollen och välja teknikutbildningar.
Lindholmen Conference Centre, Lokal Tesla, Lindholmspiren 5, Göteborg.
Hitta hit
Tisdag den 11 november 2014 17:00 - 19:00

Studentrådet bygger nu vidare på insikterna från fjolårsprojektet ”Bildade ingenjörer”, där man i samtal och bilder klarlade hur såväl ungdomen som ingenjörerna själva ser på ingenjörsrollen. Är ingenjören en tekniknörd och/eller en världsförbättrare? Och hur ser kopplingen ut mellan söktryck till ingenjörsutbildningar och bilden av ingenjören? Nu vill Studentrådet försöka nå ut till en bredare samhällsgrupp. Vad finns det för verktyg för att ”hajpa” ingenjörer och locka unga att bli intresserade av teknik och ingenjörsyrket? Kan IVA utgöra en plattform för en bredare satsning?

En panel samtalar under ledning av Oscar Mo och Anna Holmberg, IVA Studentråd, kring vad som påverkar ungas yrkesval. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion om hur bra förebilder kan öka teknikintresset hos unga.

{Facts box}

Välkommen!
Oscar Mo, IVAs Studentråd
Rolf Andersson, Ordförande IVA Väst

För mer information: Annie.Johansson@iva.se 08-791 30 63

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.