Var ska alla bo i framtidens goda stad?

Sveriges städer växer. 2015 blev vi drygt 50 000 fler i Stockholms län. Det som främst lockar är städernas expanderande arbetsmarknad. En stor del av de nya jobben finns inom tjänstesektorn och många av dessa är låg- eller medellönejobb.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 4 februari 2016 14:00 - 16:00

Samtidigt har vi bostadsbrist. Idag byggs huvudsakligen bostads- och hyresrätter som är tillgängliga för personer med högre inkomster eller familjer med två inkomster. 20 procent utgörs av småhus. Vi saknar alltså boende för många av dem som ska arbeta i den växande tjänstesektorn. Vi har också inflyttning av andra grupper som är långt ifrån den etablerade bostadsmarknaden men som attraheras av städernas utbildningar och arbetsmarknad.

Boendet är en ekvation som inte går ihop och som hotar tillväxt och städernas attraktivitet. Bristen på bostäder leder till ökad segregation och att allt mer tid läggs på pendling till och från arbetet.

Var ska alla bo? Många initiativ har tagits och pågår. Under seminariet på IVA kommer vi att belysa vilka förändringar av bostadsmarknaden som krävs för att skapa attraktiva städer där människor både kan bo och arbeta.

Välkommen till ett seminarium om framtidens bostadsmarknad. Seminariet utgör startskottet för IVAs nya projekt Framtidens goda stad. Projektet har attraktiva livsmiljöer i fokus, och kommer att ge förslag på hur samhällsbyggande och planeringsprocesserna kan stötta denna utveckling.

Medverkar gör Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Björn O. Nilsson, vd IVA, Gabriel Urwitz, ordförande Framtidens goda stad, Josefina Syssner, docent i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier, Linköpings universitet, Jonas Eliasson, professor, Centrum för transportstudier, KTH, Rahel Belatchew Lerdel, vd Belatchew Arkitekter, Elisabeth Nilsson, landshövding Östergötland, Tomas Billing, ordförande NCC, Johan Algernon, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun samt Anna Granath Hansson, KTH.

 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.