Varför pratar alla om halvledare?

Mikroelektronik och programvara står för en allt större del av värdet i vardagens produkter, allt ifrån tandborstar och kaffebryggare till bilar. Sveriges och Europas industri är idag helt beroende av import från utomeuropeiska leverantörer av mikroelektronik för sin produktion, som just nu dessutom är en bristvara.

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVAs avdelningar Elektroteknik och Ekonomi.

www.iva.se/halvledare
Onsdag den 2 juni 2021 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Nästan all elektronik idag är i form av integrerade kretsar. En integrerad krets innehåller komponenter och ledningsdragning som deponerats och etsats ut i mikrostrukturer på ett underlag av till exempel kisel eller gallium, material som tillhör familjen halvledare. Deras strömförande egenskaper kan påverkas av både elektriska fält och främmande joner vilket gör dem utmärkta för att tillverka både transistorer och andra typer av elektroniska komponenter i mikroformat. I folkmun refererar man ofta till mikroelektronik med just detta namn, halvledare.  

Ordet halvledare har under det senaste året dykt upp allt oftare i media. Det har handlat både om bristande tillgång, tillverkning, tullar eller till och med rena embargon. Halvledare har blivit en huvudvärk för vissa och en tillgång, eller till och med ett geopolitiskt slagträ, för andra.  

Detta seminarium syftar till att ge en mer både nyanserad och detaljerad bakgrund till dagens ansträngda situation och vad den betyder för både svensk och europeisk industri. Vi avslutar med en paneldiskussion om Sveriges roll och vad som kan och bör göras. 

Medverkar gör bland andra Frank Bösenberg, Managing Director Silicon Saxony, Daniel Eidenskog, forskare FOI, Björn Ekelund, forskningsdirektör, Ericsson, Lena Hagman, Senior Economist Teknikföretagen, Pontus Johnson, ordförande IVAs avdelning för Elektroteknik, Anders Lindberg, ordförande IVAs avdelning för Ekonomi, Lena Westervall, Product Manager Break and Steering, Volvo Cars. Moderator är Birgitta Resvik, IVAs avdelning för Elektroteknik.

Seminariet hålls på engelska.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.