Västra Götaland 2020 - Ungas möjlighet till utbildning och arbete

Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommuner, kommunalförbund, akademi, institut och näringsliv tagit fram Västra Götaland 2020 – en strategi för tillväxt och utveckling.
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Torsdag den 16 oktober 2014 17:00 - 18:30

En del av strategin handlar om framtidens kompetensbehov och ungas möjligheter till utbildning och jobb. För att regionen skall vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver fler klara av skolan, välja att studera vidare och snabbare få fotfäste på arbetsmarknaden.

Fler unga måste också entusiasmeras inför skolämnen som matematik, naturkunskap och teknik och även få möjlighet att visa vad de kan på en arbetsplats. Detta är viktigt inte minst för alla organisationer och företag som skall anställa nya medarbetare med god kompetens.

I seminariet, där Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör och Helena L. Nilsson, FoUU-chef, båda i Västra Götalandsregionen, medverkar, presenteras flera goda exempel på riktade aktiviteter som pågår med stöd av Västra Götalandsregionen och andra aktörer. Den avslutande diskussionen kommer att handla om hur vi gemensamt kan öka tempot i detta arbete.

IVA Väst hälsar välkommen!

Rolf Andersson
Ordförande IVA Väst 

Svante Svensson
Sekreterare IVA Väst

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.