Vilken roll kan vätgasen spela i Sveriges elsystem?

IVAs projekt Vätgasen roll i ett fossilfritt samhälle har under det senaste året analyserat hur en storskalig produktion av vätgas kan påverka elsystemet. Måndagen den 13 juni presenteras resultaten, i samband med lanseringen av projektets slutrapport.

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 efterföljande mingel i IVAs lokaler. Seminariet sänds även digitalt.
Måndag den 13 juni 2022 15:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vätgas är en etablerad insatsvara inom industrin. I den omställning som nu pågår mot ett fossilfritt energisystem kan vätgasen spela en ny viktig roll. Intresset för vätgas har vuxit starkt på senare tid, och IVAs projekt Vätgasen roll i ett fossilfritt samhälle har under det senaste året analyserat hur en storskalig produktion av vätgas kan påverka elsystemet. Måndagen den 13 juni presenteras resultaten, i samband med lanseringen av projektets slutrapport.

Välkommen att ta del av resultaten och en diskussion om vilken roll en storskalig produktion av vätgas med vattenelektrolys kan ha i elsystemet.

Medverkande:
Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall, IVA-ledamot
Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers tekniska högskola, IVA-ledamot
Karin Byman, projektledare, IVA
Mikael Nordlander
, utvecklingschef, Vattenfall, styrelseledamot, Hybrit
Anna Wallentin, avdelningschef, Energigas Sverige
Karin Boman Röding, ansvarig Public Affairs, Uniper Sverige

Politikerpanel:
Camilla Brodin (KD)
Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Helena Gellerman (L)
Lorentz Tovatt (MP)
Mattias Bäckström Johansson (SD)
Monica Haider (S)

Varmt välkomna!

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.