Vätgasens roll i energisystemet

Välkommen till ett webbinarium om vätgasens framtida roll i energisystemet och om vätgasens ekonomiska förutsättningar i Sverige.

Ett webbinarium med IVAs avdelning Ekonomi och temarådet Klimat-Resurser-Energi. 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 14, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 6 oktober 2020 17:30 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd


Webbinariet streamas enbart. Ingen publik på plats (bilden förvandlas till en spelare när det är dags). 

Vätgas kan komma att spela en betydande roll i den framtida energiförsörjningen, både som energibärare och som buffertlager. Det kan bli fråga om vätgas i bränsleceller för elektrisk drift av fordon liksom för att balansera upp elproduktionen från vindkraft.

Vätgas kan också komma att ersätta fossila bränslen inom industrin, till exempel för reduktion av järnmalm. Avgörande för vätgasens bidrag till energiförsörjningen blir dock dess ekonomi. Och hur ekonomin står sig i jämförelse med andra alternativ som batterier och gasturbiner samt fossila bränslen i kombination med Carbon Capture & Storage (CCS).

Seminariet är en del i IVAs diskussioner och eventuella beslut att genomföra ett projekt med syfte att närmare analysera vätgasens ekonomiska förutsättningar i Sverige.

Program och medverkande

 • Effekterna av ett framtida elproduktionssystem.
  Martin Johansson, elsystemanalytiker Energimyndigheten.

 • Överskottsproblematiken vid hög vindkraftsandel och  vätgasproducenterna.
  Daniel Kulin, strategisk analytiker Svensk Vindenergi

 • Kostnadsbilden för produktion av vätgas.
  Erik Wiberg, senoiranalytiker Vätgas Sverige.

 • Vätgasfordon - ekonomiskt framgångsrikt?
  Anders Berger, Director Public Affairs, AB Volvo

 • HYBRIT-projektet och vätgas istället för stenkol.
  Martin Pei, Executive Vice President SSAB

 • Fördel med vätgas inom fler industrier? Kan vätgas bidra i ett väderberoende kraftsystem.
  Mikael Nordlander, Vattenfall.

 • Vilka är kunskapsluckorna och vad kan IVA tillföra? 
  Karin Byman, energiexpert IVA. 


Samt Anders Lindberg, Karl Bergman, och Per Kågeson, IVAs avdelning Ekonomi.

Webbsändningen kan också ses i efterhand. 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.