Vatten en resurs vi inte kan vara utan – hur ska den förvaltas?

Inga biologiska system eller samhällen klarar sig utan vatten. Men Sverige saknar en sammanhållen vattenpolitik och vattenförvaltningen är splittrad. Vad krävs för att säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning i Sverige?

Lansering av rapporten Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning

www.iva.se
Måndag den 31 maj 2021 12:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vår gemensamma sötvattenresurs är en förutsättning för alla verksamheter i samhället. När befolkningen ökar, levnadsmönster förändras och klimatförändringar sker förändras förutsättningarna för vår användning av vatten. Samtidigt är vattenförvaltningen i Sverige splittrad.

 • Vad krävs för att få till stånd en sammanhållen, långsiktig svensk vattenpolitik?
 • Hur ska en vision och en långsiktigt plan för Sveriges framtida vattenanvändning se ut?
 • Vilka är målkonflikterna och hur ska de lösas?
 • Hur ska innovationer och nya tekniska lösningar integreras i en plan för framtiden?

Frågorna diskuteras på webbinariet där den nya rapporten Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning presenteras.

 

Medverkande:

 • Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU
 • Staffan Filipsson, Head of international unit, IVL
 • Jenny Grönwall, Advisor, Water Policy and Rights, SIWI
 • Anna Norström, utvecklingsledare Svenskt Vatten,
 • Kenneth M. Persson, professor teknisk vattenresurslära, Lunds universitet, forskningschef, Sydvatten  och ordförande i den grupp som tagit fram rapporten
 • Tord Svedberg, ordförande för projektet Hållbar vattenförsörjning
 • Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg, Havs- och vattenmyndigheten.

Medverkar gör också riksdagsledamöterna

 • Patrik Engström (S)
 • Nina Lundström (L)
 • Kjell-Arne Ottosson (KD)
 • Maria Gardfjell (MP)
 • Magnus Ek (C)

Moderator: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Stockholms universitet

Webbinariet arrangeras av IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.

 

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.