Vattenkraft gav förutsättning för industrietablering

IVA Väst och NAV  - industrihistoria och arbetslivsmuseet i Väst välkomnar till studiebesök på Tollereds Öfre Kraftstation och Torska Kraftverk
Tollereds Öfre Kraftstation, Tollered - OBS transport med egen bil
Hitta hit
Tisdag den 5 maj 2015 16:00 - 19:30

Tillgång på vattenkraft var avgörande för att affärsmannen Peter Wilhelm Berg 1833 skulle etablera en textilindustri – Nääs Fabriker – i Tollered. Den strida Tollered Ström som förbinder sjöarna Torskabotten och Sävelången gjorde det möjligt att driva den nyetablerade textilfabriken och dessutom en rad kvarnar med först vattenhjul och senare vattenturbiner. Via vattenhjulen kopplade till remtransmissionssystem överfördes mekanisk kraft till fabrikens maskiner.

Två Chalmersingenjörer – Svante Lindström och Fredrik Lamm – visade i början av 1900-talet på hur vattnet skulle tas tillvara på bästa sätt. En kanal från Torskabotten och en 335 m lång tub gjorde det möjligt att bygga ett effektivt elkraftverk.

År 1909 invigdes Tollereds Öfre Kraftstation som försåg textilfabriken och byn med elektricitet. Kraftstationen som moderniserades under 1930-talet hade tre turbiner och var i drift till 1981. Då stängdes Nääs Fabriker. Genom att Torska Kraftverk sprängdes in i berget blev det möjligt att utnyttja hela fallhöjden i Tollered Ström. Kraftverket som togs i bruk 1955 ägs av Vattenfall  och producerar idag cirka 8 GWh per år. 

Studiebesöket vill ge kännedom om hur tillgången på vattenkraft gav förutsättningar under 1800-talet för industrietablering. Med  Ingvar Axelsson, Göran Gustafson och Bengt-Owe Praetorius som ciceroner får vi besökaTorska Kraftverk och Tollereds Öfre Kraftstation. Vi får också veta mer om hur livet i Tollered förändrades i och med industrialiseringen. Tollered är en av Sveriges bäst bevarade bruksorter.

Deltagarantalet är begränsat till 25 personer.

För mer information kontakta Svante Svensson, tel 070-649 57 00, e-post svante@qfood.se.

Minnet av och relationerna till det förflutna binder människor samman. Teknik och miljö förändras ständigt och blir så sm ningom historia. Västra Götaland är en utpräglad industriregion med en rik industri- och arbetslivshistoria som uppmärksammas och förvaltas av många föreningar och museer.

I Sverige finns idag omkring 1300 arbetslivsmuseer. Tollereds Öfre Kraftstation är ett av dessa. Här levandegörs historien, vilket ger kunskap och förståelse för svunna tider men också inspiration till framtida nyskapande!

Industrialismen har under cirka 200 år omskapat samhället på ett sätt som är svårt att föreställa sig. Den har skapat stora folkomflyttningar och omfattande immigration, den har medverkat till framväxt av nya samhällsbildningar men den har också inneburit att gamla centra tappat i betydelse.

Den allmännyttiga föreningen NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst bildades 2011 och arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till en myllrande mångfald av museer i Västra Götaland.

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.