Vattenkraft och biologisk mångfald

Vilka avvägningar bör göras för ett välfungerande hållbart energisystem?

Ett seminarium med Vägval el.

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Måndag den 25 januari 2016 13:00 - 15:30

Vattenkraft är den viktigaste energikällan för förnybar elproduktion i Sverige. Samtidigt har diskussionen under lång tid varit uppdelad i en miljöfråga, biologisk mångfald, och en fråga om energiförsörjning. Vattenkraftverken påverkar oundvikligen växt- och djurlivet och skapar även vandringshinder för olika arter, vilket därigenom förändrar det naturliga vattenflödet. Men samtidigt utgör vattenkraften ryggraden för det nordiska elsystemet som blir ännu mer viktigt i framtiden.

När beslut ska fattas om vilka åtgärder som är rimliga att genomföra vägs lokala miljövinster mot klimataspekter, och mot tappad produktions- eller reglerförmåga.

Men hur gör man dessa avvägningar ar mellan biologisk mångfald och vattenkraft i ett samhällsekonomiskt perspektiv?

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har nyligen föreslagit en nationell strategi för miljöåtgärder för vattenkraften, där frågorna kopplas ihop och ett förslag till prioriteringar finns. Resultaten från de dialogmöten som pågått under ett års tid kommer även att redogöras för.

{Facts box}

Läs presentationerna här:

Birgitta Resvik

Jesper Nyberg

Ingemar Näslund

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: produktion, eldistribution & transmission, elanvändning, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad och energipolitik.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.