Vem blir nästa världsmästare i disruptiv innovation?

Globaliseringen kopplar samman världen. Möjligheterna till tillväxt och välstånd ökar. Men överutnyttjande av resurser och global uppvärmning hotar en positiv utveckling. Vilka länder och regioner kommer att bli bäst på att stimulera till de radikala innovationer som krävs för att hantera förändringarna?

Seminarium i samband med IVAs Akademisammankomst. Bilden visar en historisk kinesisk världskarta.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 17 november 2016 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Silicon Valley har länge haft en ledande ställning när det gäller radikal innovation. Gång på gång har regionen visat sin förmåga till förnyelse och ta vara på ny teknologi. Tyskland har som världens fjärde största ekonomi antagit utmaningen att bli en stark aktör för att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom industriproduktion, ofta kallat den fjärde industriella revolutionen. Kina har på några årtionden nått en tätposition inom ekonomi och produktion.

  • Hur ser den framtida utvecklingen ut i Silicon Valley, Tyskland och inte minst Kina?
  • Vilka utmaningar står svensk industri och det svenska innovationssystemet inför för att kunna mäta sig mot de ledande innovationsländerna? Vilka är möjligheterna?
  • Vem blir nästa världsmästare i disruptiv innovation?

I höstas gjorde IVAs ledarskapsprogram IFG en studieresa till Hongkong och Shenzhen. Tidigare har gruppen besökt Silicon Valley och södra Tyskland. Nu har medlemmarna sammanfattat intryck och erfarenheter från möten med universitet, institut och företag.

Under seminariet kommer gruppens iakttagelser och slutsatser diskuteras av experter med erfarenhet av innovationsarbete i Sverige och internationellt för att besvara frågan: vilken roll ska Sverige sträva efter i en värld av disruptiv innovation.

Medverkande: Leif Johansson, preses IVA, Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, Peter Holmstedt, ordförande IFG,  Nannan Lundin, huvudsekreterare för analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft inom regeringens kansli för strategi- och framtidsfrågor, Göran Roos, internationell konsult och adjungerad professor vid University of Adelaide.

Vid seminariet medverkar även IFG-medlemmarna Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, Michael Jacob, Näringsdepartementet och Olle Steffner, BillerudKorsnäs,

Moderator: Charlotte Andersson, LKAB som också är IFG- medlem

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.