Vem granskar forskningsvärlden?

2016 års mottagare av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset - är Bo Lindquist, reporter och producent vid SVT Dokumentär. Den 1 juni delas priset ut på IVA, inom ramen för ett seminarium om medias viktiga roll i att granska forskningsvärlden.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 1 juni 2016 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd


När konkurrensen hårdnar om forskningsmedlen ökar pressen på forskare och lärosäten att leverera banbrytande resultat. Samtidigt blir samhället alltmer komplext, och det blir allt svårare för media att granska alla ämnesområden. Vid årets sommaravslutning och Akademisammankomst arrangerar IVA ett seminarium om ansvar och roller kring forskning och massmedia. Seminariet sker i samband med utdelningen av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset 2016. Priset går i år till Bo Lindquist, reporter och producent vid SVT Dokumentär.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset – har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är på 100 000 kronor, och priset delas ut årligen. 2015 års pris gavs till Anders Bolling, journalist vid Dagens Nyheter.

Vid årets prisutdelning ger pristagaren Bo Lindquist, SVT, en intervju om sin syn på medias ansvar och roll i att granska forskarvärlden. Dessutom äger en diskussion rum med Göran Sandberg, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, samt Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, angående oredlighet inom forskningen, forskningsfusk samt medias roll. Seminariet avslutas med reflektioner av ministern för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson.

Välkommen!

Endast för IVA-ledamöter, medlemmar i IVAs Näringslivsråd, Studentrådet, IFG, närstående organisationer samt speciellt inbjudna gäster.


Se en en kort intervju  

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.