Vera på turné: Linköping

Varför söker så få tjejer till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar? Beror det på att skolan misslyckas med att göra teknik och naturvetenskap spännande? Saknas det förebilder och mentorer, eller är arbetsgivarna dåliga på att förklara hur många attraktiva jobb det finns?
C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Fredag den 8 mars 2019 13:00 - 16:00

IVA bjuder tillsammans med Linköpings universitet (LiU) in till en kreativ eftermiddag med diskussion och inspiration kring hur vi kan locka fler tjejer att välja tekniska utbildningar och yrken.

Eventet ingår i Vera-projektets roadshow mellan svenska lärosäten under 2019. Vera är ett samarbete mellan IVA, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen som syftar till att synliggöra kvinnliga förebilder och inspirera tjejer att bli ingenjörer. Namnet är en hyllning till Vera Sandberg, den första kvinnan som tog ingenjörsexamen i Sverige 1917.

Program

  • Martin Wikström, expert på forskningspolitik från IVA, presenterar en rapport som visar läget i riket när det handlar om hur många tjejer som påbörjar naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, hur många som tar examen och vad som händer sedan med karriär och löneutveckling.
  • Carl-Henric Svanberg, preses vid IVA, styrelseordförande för AB Volvo och hedersdoktor vid LiU, ger ett internationellt perspektiv.
  • Ulrika Sultan, doktorand vid LiU, föreläser om sin forskning som visar att det är en myt att inte flickor gillar teknik.
  • Sara Magnusson berättar om sin resa från LiU-student till 2:e vice förbundsordförande i Sveriges ingenjörer.
  • Tjejerna i fokus: Rundabordssamtal med tjejföreningar på LiU, alumner och studenter samt företrädare för skola, näringsliv och politiken. Vilka frågor är viktigast att lösa och hur kan vi göra det?

Moderatorer: Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi, och Amanda Axelsson, Girls in STEM.

Mer info och anmälan

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.