Vetenskapligt kapital, en förutsättning för lärande?

Välkommen till ett IVA-seminarium om hur samband mellan bakgrund, socioekonomi och attityder till kunskap kan förklaras! Vi reder ut det användbara begreppet Science Capital (vetenskapligt kapital) som myntades av professor Louise Archer vid University College London.

Seminarium från projektet Framtidens kunskapssamhälle. Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm www.iva.se/vetenskapligt-kapital
Måndag den 21 mars 2022 14:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

För att förstå attityder till vetenskap behöver vi ta hänsyn till individers samlade kunskaper. Det handlar om förmågor, attityder, beteenden och sociala kontakter såsom familj/vänner med nära anknytning till forskning och vetenskap.

Hur kan vi utifrån begreppet vetenskapligt kapital koppla samman de naturvetenskapliga ämnena i skolans undervisning till ungas intressen och vardag?

Medverkande:

Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet, som tillsammans med professor Louise Archer forskat kring vetenskapligt kapital.

Cecilia Ekstrand
, senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment där man arbetar systematiskt för att fler barn och unga ska få positiva attityder till och känna att naturvetenskap och teknik är för dem.

Framtidens kunskapssamhälle är ett projekt från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande samt stärka ungas förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut. Framtidens kunskapssamhälle är finansierat med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.