Vilken typ av klimatledarskap krävs för att klara Parisavtalet?

I rapporten Exponential Climate Action Roadmap (2018) listas ett exponentiellt ökat klimatledarskap hos såväl individer som företag och städer som en av de viktigaste faktorerna för att klara den dryga halvering av växthusgasutsläpp till år 2030 som Parisavtalet kräver.

Välkommen på seminarium och workshop med IVAs Studentråd

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 29 mars 2019 08:00 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi i IVAs Studentråd ställde oss därför frågan om vad ett sådant klimatledarskap egentligen innebär. Efter att under hösten ha arbetat med frågan, inom ramen för vårt projekt Kraftsamla för klimatet, har vi identifierat två olika typer av klimatledarskap:

  • Det med en indirekt påverkan på klimatet och;
  • Det med en direkt påverkan på klimatet

Med IPCCs senaste specialrapport i ryggen kan vi konstatera att tiden är förbi för att enbart fokusera på det förstnämnda. Vi vill nu, med hjälp av vår panel och er som deltagare på seminariet, bena ut hur ett klimatledarskap av den typ som uppfyller båda dessa kriterier skulle kunna se ut inom näringslivet och politiken.

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, introducerar IPCCs senaste specialrapport.

Panel

David Kihlberg, chef klimat och juridik, Naturskyddsföreningen, Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Stockholms universitet och vice ordförande i klimatpolitiska rådet, Eva Petursson, EVP forskning och innovation, SSAB, Katarina Kolar, hållbarhetschef på SCA.

Moderator för seminariet är Felicia Olsson, IVAs studentråd

IVAs studentråd anordnade i november en workshop med ett liknande tema under namnet: Hur kan klimatledarskapet ökas? Deltog gjorde studenter från flera olika lärosäten i Sverige.

Läs en sammanställning av resultatet från workshopen.

Kontaktinformation

Johanna Theander
Projektkoordinator
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.