Visionär samverkan och knivskarp konkurrens formar framtidens städer

Städernas ekonomiska och politiska betydelse ökar. Nya marknader med innovativa företag växer fram. Samtidigt ökar konkurrensen mellan städer och regioner om investeringar, arbetskraft och uppmärksamhet.
IVAs konferenscenter
Onsdag den 9 april 2014 16:00 - 18:30


Se några experter diskutera framtidens infrastruktur i städerna.

Medverkar gjorde bland andra Björn Bergström, enhetschef för upphandlingsstöd, Konkurrensverket, Stefan Engdahl, direktör Samhälle Trafikverket, Pedro Junqueira, COO Rio Control Centre (via länk), Eva Söderberg, koncerncontroller Mälarenergi, Håkan Sörman, vd SKL, Anders Teljebäck, kommunalråd (S), Västerås stad, Jan Thörnqvist, SAAB, ochPeter Wågström, koncernchef NCC.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.