Visualisering och simulering av den goda staden

Den snabba utvecklingen av visualisering och simulering inom försvars- och spelindustrin utnyttjas alltmer brett. Inom samhällsbyggnad har utvecklingen gått från att visa upp och sälja in redan färdiga planer till att visualiseringen nu är en integrerad del av planeringsprocessen. Med enkla medel kan förutsättningar, rumslig utformning och flöden ändras.
Göteborg
Onsdag den 24 september 2014 15:00 - 19:00

Militären har länge använt simulatorer. En tydlig civil tillämpning är navigation där fartyg, driftsförhållanden, farvatten och väder kan varieras i oändlighet. Under realistiska förhållanden kan besättningar tränas i kommunikation, handhavande och krishantering. Forskningen kan bli allt djärvare eftersom besättningars misstag inte får fysiska konsekvenser. Ett exempel är studier av hur trötthet vid skiftgång påverkar sjösäkerheten.

Den första delen av dagen ägnas åt visualisering som verktyg för att utveckla den goda staden. Detta är en del av seminarieserien Den goda staden som drivs av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

Den andra delen ägnas åt sjöfartsforskning och hamnstaden som logistisk nod. Här ingår ett besök i Chalmers simulatorer för navigation, maskinrumsdrift och lasthantering.

Medverkande i första delen är Peter Öhman, Operativ chef, Lindholmen Science Park, Mia Leterius, Programansvarig, Visual Arena, Monica Peterson Billger, vetenskaplig ledare, Visual Arena, Eric Jeansson, GIS-chef, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och Olof Friberg,  Region Väst, Tyréns.

I andra delen medverkar Karin Andersson, biträdande professor och prefekt och Mikael Hägg, tekniklektor, båda Chalmers Sjöfart och marin teknik samt Jerry Olsson, universitetslektor, och Johan Woxenius, professor, båda vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

IVAs avdelning för Samhällsbyggnad tillsammans med IVA Väst välkomnar till seminarier och studiebesök i Göteborg.

Seminarium 1: Visualisering för utveckling av den goda staden kl. 15:00–17:00
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg

Seminarium 2: Seminarium och simulatorvisning 17:15-19:00 med efterföljande förtäring och mingel
Chalmers Sjöfart och marin teknik, Hus Saga, Hörselgången 4, Campus Lindholmen

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.