Webbinarium: Det nationella elnätet – hur kan kapaciteten ökas?

Att lösa problemet med kapacitetbrist i elnätet bidrar till att Sverige når klimatmålen. Välkommen till ett seminarium om hur vi säkrar elkapaciteten i Sverige i framtiden.

Välkommen till ett webbinarium med IVAs avdelning Elektroteknik.

www.iva.se/elnat
Onsdag den 9 september 2020 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Kapacitetsbrist i det svenska elnätet har diskuterats länge. Begränsade möjligheter att överföra el minskar förutsättningarna för att nå Sveriges klimatmål, utveckla näringslivet och försörja växande städer med el. I sommar blev kapacitetsbristen tydlig då elpriserna i Sydsverige var mer än dubbelt så höga som i norra Sverige. Vad beror det på? Vilken roll spelar transmissionsnätet i det svenska elsystemet och vilka tekniska lösningar är möjliga för att utöka kapaciteten? Hur gör man i andra länder?

Medverkar gör Magnus Olofsson, Avd II Elektroteknik, Sonja Berljin, Statnett, Per Wikström, Energiföretagen Sverige och Erik Ek, Svenska Kraftnät. Moderator är Karin Byman, IVA.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Elektroteknik. 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.