Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!

Morgondagens skogar – för vem och hur? Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu och trots att det läggs mycket tid på möten och dialog lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika? 

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVA och KSLA

Webbinarium. Zoomlänk skickas ut dagen före till alla som anmält sig.
Torsdag den 22 april 2021 09:00 - 12:00

Se webbinariet i efterhand

IVA och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, arrangerar ett gemensamt webbinarium med titeln ”Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!”. Intressekonflikterna kring användningen av skogen problematiseras och vi försöker lyfta blicken för att förstå varför vissa av skogens intressenter träter.

Vi spanar också mot framtiden och diskuterar vem som ska fälla avgörandet mellan olika mål- och intressekonflikter. Måste användningen av en av skogens nyttigheter stå i vägen för användningen av en annan? Välkommen till en spännande och konstruktiv diskussion!

Anmäl dig här

Läs mer

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.