Workshop Affärsmodeller - IVAs projekt ReCE

Välkommen till Workshop - Affärsmodeller - inom IVAs projekt ReCE.

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 22 november 2018 11:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi bjuder in till projektets tredje ämnesworkshop av fem – Affärsmodeller.

Kl. 11 börjar vi med att Jyri Arponen från finska Sitra, berättar om verksamhetsmodellen FISS – Finnish Industrial Symbiosis System. En marknadsplats för olika restflöden som kan bli resurser in i en annan verksamhet (funktion, materialmängd, vinst).

Kl. 11:30 serveras lunch.

Kl. 12 fortsätter Jyri med att beskriva den Playbook som Sitra tagit fram för cirkulära affärsmodeller för tillverkningsindustrin.

Kl. 12.30 berättar Jens Dolk från Restaurang K-Märkt om nya affärsmodeller för mer effektiv livsmedelshantering.

Kl. 12.45 talar Anna Denell, Vasakronan om nya affärsmodeller kring lokaler.

Därefter delas samtliga deltagare in i ämnesvisa delprojektgrupper efter eget val och genomför ett intensivt workshop-arbete. Dagens mål är att gemensamt arbeta fram handlingsplaner kring nya affärsmodeller inom varje delprojektområde. Själva workshopen äger rum kl. 13-17.

Workshopen genomförs enligt RIKA-modellen (Research, Idé, Koncept, Action), ett snabbt och inspirerande sätt nå mål och resultat runt komplexa problemställningar.

Du kommer att kunna välja vilken workshopgrupp du vill delta i via anmälningsformuläret. Alternativen är:

  • Livsmedel – mätning och minskning av matsvinn
  • Lokaler – ökad delning av lokaler
  • Mobilitet – resurseffektiv mobilitet för gods och personer
  • Plast – plastens roll i ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle
  • Textil – ett resurseffektivt, cirkulärt textilflöde och

Varmt välkommen!

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi för samman näringsliv, forskning, organisationer och politik för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Här kan du läsa mer om projektet.

Kontaktinformation

Joakim Rådström
Kommunikatör
Telefon 073-656 76 17

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.