Workshop Återvinning och industriell symbios - IVAs projekt ReCE

Välkommen till Workshop - Återvinning och industriell symbios - inom IVAs projekt ReCE.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 10 september 2018 12:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi bjuder in till projektets andra ämnesworkshop av fem – Återvinning och industriell symbios.

Dagen inleds med spännande inspirationsföreläsningar av Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet, Emma Dalväg, hållbarhetskonsult, Coest och Pär Larshans, hållbarhetschef, RagnSells.

Därefter delas samtliga deltagare in i ämnesvisa delprojektgrupper efter eget val och genomför ett intensivt workshop-arbete. Dagen mynnar ut i att man tillsammans tar fram ett strategidokument kring återvinning och industriell symbios inom delprojektområdet.

Workshopen genomförs enligt RIKA-modellen (Research, Idé, Koncept, Action), en väl beprövad modell för att nå mål och resultat runt komplexa problemställningar.

Du kommer att kunna välja vilken workshopgrupp du vill delta i via anmälningsformuläret. Alternativen är:

  • Livsmedel – mätning och minskning av matsvinn
  • Lokaler – ökad delning av lokaler
  • Mobilitet – resurseffektiv mobilitet för gods och personer
  • Textil – ett resurseffektivt, cirkulärt textilflöde och
  • Plast – plastens roll i ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle

Varmt välkommen!

 

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi för samman näringsliv, forskning, organisationer och politik för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Här kan du läsa mer om projektet.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.