Workshop Design - IVAs projekt ReCE

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm
Hitta hit

Onsdag den 23 maj 2018 10:00 - 16:00

Arbetsgrupper

Bokningen är stängd

Välkommen till Workshop - Design inom IVAs projekt ReCE

Vårt nya projekt har nyligen genomfört en lyckad kick-off, och kommer nu raskt att fortsätta med ett antal ämnesworkshoppar för att gå djupare ned i ett antal viktiga frågor för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Den första av dessa äger rum den 23 maj, på temat design. Dagen inleds med spännande inspirationsföreläsningar kring produkt- och systemdesign. Därefter delas samtliga deltagare in i ämnesvisa delprojektgrupper efter eget val och genomför ett intensivt workshop-arbete. Arbetet mynnar ut i att man tillsammans tar fram ett strategidokument kring design av produkter och system inom delprojektområdet.

Workshopen genomförs enligt RIKA-modellen (Research, Idé, Koncept, Action), en väl beprövad modell för att nå mål och resultat runt komplexa problemställningar.

Du kommer att kunna välja vilken workshopgrupp du vill delta i via anmälningsformuläret. Alternativen är:

  • Livsmedel – framförallt mätning av matsvinn
  • Lokaler – ökad delning av lokaler
  • Mobilitet – ökad delning av mobilitet för person- och godstrafik
  • Textil – bromsat textilflöde och
  • Plast – hur skapar vi ett optimalt plastflöde genom samhället?

Varmt välkommen!

Här kan du läsa mer om IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.