"X" och "Garage"-verksamhet inom bolag – rätt väg eller återvändsgränd?

Välkommen till ett webbinarium med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens. Webbsändingen finns ovan (bilden förvandlas till spelare när det är dags).

Webbinarium
Onsdag den 9 september 2020 09:00 - 10:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hur främjas innovation bäst i stora, redan etablerade företag? Många svenska storföretag satsar på att skapa separata affärsenheter inom bolaget, så kallade X eller Garage-verksamheter, med fokus på affärsutveckling och att generera nya affärsidéer. Tillvägagångssättet blir allt vanligare, men hur bra fungerar det egentligen?

Inte alltid så bra, enligt en ny studie som visar att de idéer som genereras i dessa separata affärsenheter har en relativt sett kort livslängd i bolagen och sällan blir mer än tillfälliga projekt som sedan avvecklas. Det studien indikerar är att problemet inte har så mycket med kvaliteteten på idéerna att göra, utan handlar om företagskultur.

Välkommen till ett webbinarium där vi får höra mer om vad studien kommit fram till, och diskutera hur företag kan möta de utmaningar den visar på. Hur ska idéer som kommer från separata och nya enheter få fäste i redan etablerade och ofta väl fungerande verksamheter? Är garage-verksamhet inom bolaget rätt väg för att skapa innovation?

Medverkande

  • Ivo Zander, Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, medförfattare till studien Blessing or blight: New venture units and the survival of internal new ventures (2019). 
  • Gundula Lücke, Forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, medförfattare till studien "Blessing or blight"
  • Eve-Michelle Basu, Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, medförfattare till studien "Blessing or blight"
  • Brendan Ives, Chef för Telias Division X
  • Erik Ekudden, CTO Ericsson
  • Katarina Brud, Direktör för MobilityXlab

Moderator: Monika Wassén, Bright Story

Webbinariet hålls på engelska och är öppet för alla.

Arrangeras av IVAs initiativ Entreprenörskapsakademien och projektet Research2Business

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.