Innovationskraft Sverige (2012-2013)

Innovation - Entreprenörskap
IVA_Gavle-2.jpg

Innovation är nyckeln till Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd. I Innovationskraft Sverige har fokus legat på det regionala innovationsstrategiska arbetet. Projektet genomförde också tretton regionala möten där mellan 30 och 50 procent av deltagarna kom från det privata näringslivet.


Läs slutrapporten 

I slutrapporten presenteras regionernas prioriteringar inom de områden de bedömt som viktigast: innovations- och forskningsmiljöer samt åtgärder för effektivare stödsystem och infrastruktur. Regionernas styrkeområden redovisas ocks där IT, energi, tillverkningsindustri och besöksnäringar är de viktigaste. 

Projektet fokusgrupper presenterade förslag inom fyra områden:

 • Utveckla företagsklimatet i Sverige
 • Förändra skatterna för att stimulera nyckelpersoner att satsa både sin tid och sitt kapital i växande företag
 • Öka autonomin och förstärk universitetens och högskolornas incitament för samverkan
 • Utveckla den offentliga upphandlingen för att stimulera innovation.

Ordförande: Rune Andersson

Finansiärer: Sveriges kommuner och landsting, Teknikföretagen, Tillväxtverket, VINNOVA

 

Filtrera
 • Rapporter
 • Innovation
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019

Publicerat