Internt möte

Tisdag den 30 mars 2021

Hur får Sverige fler ingenjörer?

Högre utbildning & forskning | Tekniksprånget | Utbildning och lärande
Torsdag den 25 mars 2021

R2B Sessions West

Högre utbildning & forskning | Innovation | Näringsliv | Research2Business
Torsdag den 18 mars 2021

Infångning och användning av koldioxid – hur och till vilket pris?

Energi | Innovation | Klimat och miljö
Tisdag den 16 mars 2021

Generation Ekvation – barn och ungas attityd till kunskap

Utbildning och lärande | Framtidens kunskapssamhälle | Skola i tiden