Projekt i sin linda

Just nu arbetar IVA med många projektidéer. I seminariet vid Akademisammankomsten bjuder vi in till diskussion av sex av dem. Efter korta presentationer av projektledarna ser vi fram mot inspel och synpunkter från ledamöter och Näringslivsrådsmedlemmar.

Seminarium i samband med Akademisammankomsten kring nya IVA-projekt

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 25 september 2017 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkomna att diskutera nya IVA-projekt som just håller på att sjösättas:

  • Digitalisering för ökad konkurrenskraft med fokus på digital infrastruktur, kompetens och integritet.
  • Vägval för ett klimatneutralt Sverige 2045 arbetar vidare utifrån IVAs projekt kring energiförsörjning och inte minst elens roll
  • Resurseffektiva affärsmodeller – del 2 är en fortsättning på det tidigare projektet som väckte så stort intresse, inte minst i näringslivet
  • Industrialiseringslyftet tar upp frågor hur svenska företag ska kunna gå snabbare från prototyp till storskalig produktion
  • Attraktiva innovativa miljöer sätter fokus på hur vi skapar miljöer med internationell konkurrens- och attraktionskraft
  • Research2Business ska underlätta interaktion mellan näringsliv och akademisk forskning för gemensamt framgångsrika affärer

Här kan du ladda ned blanketten för poströsning. OBS - endast ledamöter är röstberättigade.

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.