Avd VII möte och internt seminarium

Efter avdelningsmötet får vi lyssna på en intern föreläsning av professor Erik Lindahl om "Covid-19: Funktion, struktur, och beräkningsbaserad läkemedelsforskning".

OBS! Mötet sker på distans via IVAs videokonferenssystem. Instruktioner för anslutning finns i kallelsen som skickades via epost.
Måndag den 27 april 2020 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.