Kvalitetsjournalistik i mediekrisens tid?

Akademisammankomst med seminarium om villkoren för dagens journalistik och tillkännagivande av årets mottagare av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 1 juni 2015 17:00 - 18:00

Medielandskapet ändras och många medieredaktioner pressas allt hårdare. Dels sker detta ekonomiskt, dels utifrån vår tids enorma informationsutbud och snabba tempo.

Vid årets sommaravslutning arrangerar IVA i anslutning till sin Akademisammankomst ett seminarium om kvalitetsjournalistikens villkor i den nya mediemiljön. Samtidigt presenteras årets mottagare av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset – har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är på 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

Vid seminariet ger årets pristagare sin syn på journalistikens villkor och utmaningar, och en panel bestående av Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och Sveriges Radios vd Cilla Benkö ger sina respektive åsikter på den rådande medieutvecklingen. Endast för IVA-ledamöter, medlemmar i IVAs Näringslivsråd, Studentrådet, IFG samt närstående organisationer.

Välkommen!

Program

17:00

Utdelning av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset.

Samtal på scenen mellan årets pristagare och Hans Bergström kring journalistikens villkor och utmaningar

Föreläsning av Jonas Ohlsson, undersökningsledare vid SOM-institutet, om våra förändrade medievanor samt hur dagspressens ekonomiska förutsättningar har förändrats

Paneldiskussion, ledd av prisjuryns ordförande Björn O. Nilsson, vd IVA, med Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, och Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter

18:00

Mingel och sommaravslutning

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.