Anmälan till samtal om intraprenörskap i Västerbotten

Välkommen med din anmälan till ett samtal tillsammans med speciellt inbjudna om hur vi stärker och utvecklar intraprenörskapet i länets företag. Målsättningen är att ta fram ett kunskapsunderlag med åtgärder och aktiviteter för att stärka entreprenörskonsten, -klimatet och –kulturen, både i er region och nationellt.

Länsresidenset, Storgatan 56, Umeå
Tisdag den 25 april 2023 16:30 - 20:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Sista anmälningsdag är 14 april. Mötet arrangeras av länsstyrelsen, landshövding Helene Hellmark Knutsson och IVAs Entreprenörskapsakademi.

Kontaktinformation

Helene Thorgrimsson
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 47

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.