Sammanträde med IVA Avd VI Företagande och ledarskap

Vad kan IVA, och vi som avdelning inom IVA, göra i spåren av Covid19-pandemin?

 

Distansdeltagande enligt uppgifter som skickas till anmälda
Onsdag den 22 april 2020 16:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I spåren av pågående pandemi står världen inför en lågkonjunktur och kanske andra stora förändringar. Vissa bedömare talar om en nedgång jämförbar med 30-talskrisen, andra pekar på att en ny världsordning kan vara på väg att etableras där framförallt USA, men även EU tappar mark.

Näringslivet har stannat upp i väntan på att den värsta delen av pandemin skall passera och förhoppningsvis skall ekonomin därefter sätta fart. Men vad kan vi förvänta oss efteråt? Vilka utmaningar står vi inför i Sverige, Europa och världen för att möta nedgången? 

På mötet den 22 april utgår vi från våra egna kunskaper och erfarenheter inom avdelningen för att diskutera. Vi kommer att inleda med en kort gemensam session för att därefter dela in oss i grupper. Målet med mötet är att komma med ett samlat inspel från vår avdelning till de initiativ som IVA nu tar givet rådande situation.

För vår planering är vi särskilt tacksamma för att du snarast anmäler dig här.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.