Avdelning VII - internt avdelningsmöte


Måndag den 5 december 2016 17:00 - 18:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Internt avdelningsmöte: Strategidiskussion samt val av ny ordförande.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.