Internt möte avd Informationsteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Onsdag den 1 februari 2017 16:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Internt avdelningsmöte. Dokumentation finns på Mina sidor och är utskickat. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.