Avdelningsmöte Avd VI

Sammanträde med IVA Avd VI Företagande och ledarskap

Teams - distansdeltagande enligt uppgifter som skickas till anmälda
Måndag den 21 september 2020 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Agenda

  • Mötet öppnas

  • Föregående möte (Mötesanteckningar som inspel till IVA-projektet Hållbar nystart Sverige)

  • Ledamöter ”Matrikel 20-talet”

  • Inval

  • Eventuellt samarrangemang med Näringslivsrådet i november

  • Gjorda intervjuer om företagsledning under coronapandemin

  • Rapport från temaråden

  • Dialog om Hållbar nystart för Sverige, Jan Westberg

  • Projektidé, Töive Kivikas m.fl.

  • ÖvrigtAvslutning, nästa möte

Uppgifter för att koppla upp sig till mötet kommer till anmälda deltagare.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.