Öppen föreläsning: Järn- och stålindustrin – en global utblick

Välkommen till en öppen föreläsning om järn- och stålindustrins aktiviteter för att minska utsläppen av växthusgaser – en global utblick av IVA-ledamoten Anders Werme med efterföljande middag till självkostnadspris för de som önskar.

IVA, Grev Turegatan 16, Wenströmsalen eller distans
Tisdag den 25 april 2023 17:30 - 18:30

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Svenska järn- och stålföretag satsar stort på att utveckla metoder för vätgasreducerat järn. Men vilka strategier för att minska utsläppen av växthusgaser kommuniceras av konkurrerande aktörer på den globala marknaden? Hur tacklar man energiomvandlingen?

Svenska järn- och stålföretag var tidigt ute med att konkretisera sina planer för hur utsläppsmålen i Paris-överenskommelsen skulle tacklas. Strategierna har främst kommit att koncentreras kring möjligheten att använda fossilfri el för framställning av vätgas, vilken i sin tur utnyttjas som reduktionsmedel för järnmalm och som energibärare i värmningsugnar.

Men hur ser det ut i vår omvärld? Vilka inriktningar kommuniceras av konkurrerande aktörer i den globala järn- och stålindustrin och på vilka fundamenta bygger de sina strategier?

Anders Werme, IVA-ledamot, docent i produktionsteknik – särskilt gruv- och stålindustrin, mottagare av Gunnar Wallquists bergsmedalj och de senaste decennierna verksam i ledande befattningar inom ArcelorMittal och SSAB, ger en internationell utblick om industrins planer för att minska utsläppen av koldioxid.

Föreläsningen arrangeras av IVAs Avdelning för Bergs- och Materialteknik.

För IVA-ledamöter 

Föredragningslista med agenda och möteslänk för att delta digtalt finns tillgängliga på Mina Sidor och mejlas även ut. För deltagande på plats gäller ”först till kvarn”. Sista dag att anmäla sig till middagen är den 21 april. 

16:00-17:30: Avdelningsmöte

17:30-18:30: Föreläsning

18:30: Middag till självkostnadspris. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.