Avdelningsmöte för Avd VIII samt studiebesök på MAX IV

Varmt välkommen till årets sista avdelningsmöte där vi i anslutning till mötet även anordnar ett studiebesök på MAX IV i Lund för de som önskar.

Fotongatan 2, 224 84 Lund
Torsdag den 17 november 2022 11:00 - 16:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Program

  • 11:00-12:00 Avdelningsmöte för avdelning VIII (det går bra att delta digitalt)
  • Lunch
  • 13:00 Presentation MAX IV
  • 14:00 Rundvandring
  • 15:00 Vidare presentation, diskussion och avslut
  • 16:15 Avslut

Information om studiebesöket

MAX IV är en nationell synkrotronljusanläggning som producerar intensiva och välfokuserade röntgenstrålar med vilka det är möjligt att se det som tidigare varit osynligt. Anläggningen ligger i Lund och är en unik satsning på att stärka Sveriges förmåga att genomföra världsledande forskning och utveckling. Röntgenljuset kan modifieras vid olika så kallade strålrör, vilket möjliggör användandet av mängd olika mättekniker som kan svara på olika frågor. Med hjälp av detta röntgenljus kan forskare studera olika material och processer ner till atomnivå relaterat till olika områden såsom biologi, fysik, kemi, miljövetenskap, geologi, teknik, läkemedel och kulturarv.

Som en unik satsning av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och en grupp svenska industriföretag har ett av strålrör, ForMAX, byggts vid MAX IV med målet att stödja utvecklingen av forskning och utveckling relaterat till svensk skogsindustri. ForMAX är nu under uppstart och vid besöket kommer det finnas möjlighet att få en djupare insikt i ForMAX såväl som andra möjligheter vid MAX IV.

Tågtider och praktiska detaljer

Ni som väljer att åka med de sponsrade tågturerna kommer bli kontaktade av Treesearch angående resa (www.treesearch.se). De tåg som är aktuella är följande:

Stockholm-Lund kl. 06:17-10:34., Lund-Stockholm kl. 17:18–21:38.

Göteborg-Lund kl. 07:40–10:37, Lund-Göteborg kl. 17:12–19:35.

I händelse av att det är fullbokat kommer alternativ erbjudas.

Sista anmälningsdag för sponsrad resa är 7 oktober.

Kontaktinformation

Pia Linghede
Projektledare
Telefon 08 791 29 45

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.