Internt seminarium och avdelningsmöte IVA Avd VI Företagande och ledarskap

Digitalt via Teams, länk mailas till anmälda deltagare.
Måndag den 26 april 2021 15:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Program 

Internt seminarium 15.30-16.30 

Vi får höra Patrik Tigerschiöld om Bures satsningar med ACQ och SPAC, samt Johnny Alvarsson om Indutrade.  

Bure har etablerat förvärvsbolaget ACQ - Sveriges första SPAC – som planeras att noteras på Nasdaq Stockholm med avsikten att ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor i samband med en notering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Patrik Tigerschiöld är styrelseordförande i Bure sedan 2013.  

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. 2004 tillträde Johnny Alvarsson som vd. Företaget börsintroduceras 2005. Grunden för dagens Indutrade sträcker sig tillbaka till 1978.  

Agenda för avdelningsmöte 16.30-18.00 

 1. Mötet öppnas  
 2. Välkommen nya ledamöter
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Föregående möte och godkännande av protokoll 
  Protokoll nr 323 från sammanträdet 2021-02-18 se Mina sidor
 5. IVA-information och avdelningsärenden 
  • Informationspunkt om IVAs internationella verksamhet – Elin Elliot, IVAs kansli och internationell sekreterare gästar mötet 
  • Temarådsrapport  
  • Ledamöter ”Matrikel 20-talet
 6. Invalsfrågor – dialog med invalsutskottet.
  Anna Nilsson Ehle och Cecilia Daun Wennborg 
 7. Avdelningens programverksamhet 
  Rapport från grupperingar som bildades efter senaste mötet
 8. Övrigt 
 9. Avslutning, kommande möten 
 • Möte 3 - V 38 torsdag 27 september – OBS notera datum!  
  Seminarium i samarrangemang med avd I.  
  Avdelningsmöte: Beslut om inval. 
 • Möte 4 - V 47 torsdag 25 november – OBS notera datum!  
  Avdelningsmöte och traditionsenligt samarrangemang med Näringslivsrådet

Välkommen! 

Fredrik Lagergren, ordförande och Malin Mohr, sekreterare 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.