Avdelningsmöte Företagande och ledarskap (VI)


Torsdag den 9 juni 2022 12:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Mötet arrangeras på IVAs konferenscenter och med distansdeltagande. För deltagare på IVA bjuds en enkel lunch i form av wrap. Ange i anmälan hur du vill delta. 

På programmet:

  • Vice preses Anders Lindberg gästar mötet och vi får veta mera om IVAs engagemang under kommande år (2023) i det svenska ordförandeskapet för EU.
  • Forskaren Ebba Heselius vid Stockholms universitet återkommer som gäst och i ämnet ledarskap i hybridmiljö.
  • Invalsutskottet kommer berätta om sina förslag till inval (röstning sker vid mötet i september).

Direkt efter avdelningsmötet arrangeras IVA-dagen som bjuder presentationer av aktuella projekt, akademisammankomst, prisutdelning och sommarmingel. Separat inbjudan kommer. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.