Avdelningsmöte Kemiteknik

Du anmäler dig till avdelningsmötet nedan. För den som vill delta digitalt finns Teamslänk i kallelsen.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller via Teams
Tisdag den 7 februari 2023 15:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.