Avdelningsmöte Kemiteknik

Du anmäler dig till mötet här. Teamsländ skickas separat liksom handlingar.

Teams
Onsdag den 1 september 2021 13:00 - 15:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.