Avd VII möte och internt seminarium

Efter avdelningsmötet får vi en intern föreläsning av Anna Sandström, Med. Dr. och ledamot av Avd VII, om "Forskningens möjligheter - globala trender inom läkemedelsutveckling". Banbrytande biovetenskaplig forskning, exploderande datamängder, kombinerat med ökad datakapacitet och AI bidrar till fantastiska möjligheter att hitta nya sätt att adressera sjukdomstillstånd. Inom allt fler områden som tidigare saknat tillfredsställande behandling går vi från att lindra symptom till att faktiskt stoppa, reversera och bota sjukdom. Hur ser dessa trender ut och vilka utmaningar för utvecklingen med sig?

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Tisdag den 18 februari 2020 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.