Dataspel – nästa steg mot spetsområde med internationell attraktionskraft

Attraktiva innovativa miljöer med stark internationell konkurrenskraft avgör Sverige och dess regioners framtid. För att miljöerna ska utvecklas till spetsområden krävs samverkan mellan företag, akademi och politik. Starka dataspelsmiljöer finns i olika svenska regioner. Vad krävs för att utveckla dem ytterligare?

Denna sida kan endast ses av dig som blivit speciellt inbjuden till workshopen. Vi behöver din kunskap, dina erfarenheter, åsikter och förslag i en framtidsinriktad workshop där vi tar nästa steg i arbetet med vår spetspilot Dataspel.


Torsdag den 26 maj 2016 10:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Workshopen är en av de sex som IVA genomför tillsammans med olika regioner under maj och juni. Det samlade resultatet ska presenteras för regeringens Innovationsråd vid en rad IVA-aktiviteter. Nu behöver vi din kunskap, dina åsikter och dina framtidsförslag kring dataspel.

I Skellefteå tar vi avstamp i resultatet av spetspiloten Dataspel som IVA avslutade nyligen. Du kan läsa om den i vår rapport Innovativa miljöer för ökad konkurrenskraft (länk).

Spetspilotens vision är att ”Sverige är för dataspel vad Hollywood är för film. Någon frågar – var händer det? Det självklara svaret är: Sverige”. De prioriterade åtgärderna var bättre finansiering för nystartade företag tillväxutbildning för spelentreprenörer och bättre utbildning. Dem har vi genomfört. Nu är det dags för nästa steg:

  • Vad krävs nu för att dataspel ska bli ett verkligt internationellt konkurrenskraftig spetsområde som kan attrahera både de bästa företagen, den bästa kompetensen och de största investeringarna till Sverige?
  • Behövs en gemensam svensk plattform där företag, forskning och utbildning samverkar? Hur ser vägen dit ut?
  • Hur och vem ska marknadsföra det svenska ”dataspelsundret” internationellt?

Den är en del i IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt – med  Carl Bennet som ordförande – där vi genomför workshopar i samarbete med regioner över hela landet.

Förutom viktiga regionala aktörer från näringsliv och innovationssystemet, bjuder vi in nyckelpersoner från andra regioner för att speciellt bidra till diskussionen om samverkan över regiongränserna. Vid workshopen kommer du också att möta företrädare för regeringens Innovationsråd, Tillväxtverket, VINNOVA, SKL och Teknikföretagen.

Välkommen!

Johnny Högberg, vd Skellefteå Science City

Johan Carlstedt, huvudprojektledare, Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.