Digitaliseringen – utmaning för näringslivet

Digitaliseringen innebär en genomgripande samhällsförändring. Hur rustat är näringslivet för att möta digitaliseringens utmaningar? Vilka är möjligheterna? 
EpiCenter, Malmskillnadsgatan 32 
Hitta hit
Tisdag den 16 februari 2016 16:15 - 21:00

Under 2015 talade alla digitaliseringen. Regeringen tillsammans med SKL underströk att offentlig sektor ska ”tänka digitalt först”.  Nyligen presenterade Närings- och innovationsminister Mikael Damberg en strategi för nyindustrialisering där digitaliseringen är central.  I Davos fördes diskussioner på samma tema.

Vid vårt kombinerade seminarium och studiebesök ger Lars Stugemo på HiQ sin bild av utmaningarna för olika branscher. Han ger också inspel till hur svenskt näringsliv kan ta ledartröjan.

I dagarna fick “Stockholm House of Innovation EpiCenter” Veckans Affärers utnämning "Innovation Environment of the Year 2015". Patrick Mesterton, VD EpiCenter Stockholm, visar runt och berättar hur man lyckas skapa en innovativ och kreativ miljö. Vad ligger bakom framgången? Varför fungerar satsningen så bra just nu?

Praktisk information

Som framgått av kallelsen börjar vi med studiebesök på EpiCenter, Malmskillnadsgatan 32. Efter detta tar vi en gemensam promenad till HiQ på Regeringsgatan 20 där vi håller avdelningsmöte, intar vår måltid och avslutar med diskussionen kring vilken utmaning digitaliseringen innebär för näringslivet.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.