Ethics guidelines for trustworthy AI

Välkommen till rundabordssamtal arrangerat av IVAs avdelning Informationsteknik.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 27 maj 2019 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Den 8 april presenterade EU-kommissionen ett antal steg för att öka tilliten till AI. De etiska riktlinjer som presenteras är en del i den AI-strategi som slogs fast i april förra året. EU satsar 20 miljarder euro per år på att bland annat göra mer data tillgängligt och öka förtroendet för AI.

Ethics guidelines for trustworthy AI 

Huvudtalare Fredrik Heintz är medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI och har varit med i arbetet med riktlinjerna. Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet och föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). 

Staffan Truvé, ordförande avd Informationsteknik, leder samtalet.

Tider:

  • Internt avdelningsmöte 16:00-17:00 
  • Rundabordssamtal 17:00-18:30
  • Middag 18:30-20:30

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.