Fokus på lärarna – IVAs nya skolsatsning bjuder in till workshop

Bristen på lärare är en av skolans största utmaningar. Det måste bli attraktivare att vara lärare och respekten för yrket behöver öka. I anslutning till UNESCOs internationella lärardag bjuder vi in till en workshop med fokus på lärarna. Samtidigt söker vi svaren på hur IVA bäst ska arbeta för att på allvar bidra till en bättre svensk skola.

Utbildningsminster Anna Ekström inleder workshopen.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 4 oktober 2019 10:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Skolan är grunden för individens bildning och utveckling. Den ska rusta eleverna för kommande utbildningar och yrkeslivet. Den ska också fostra för ett liv som aktiva samhällsmedborgare. En bra skola är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och utvecklingen av vår demokrati.

Larmsignalerna från skolan är mycket oroande:

  • Lärarbristen är akut. Vad behöver göras för att vända utvecklingen? Vilket nytänkande behövs?
  • Läraryrket har förändrats.  Vad krävs för att öka dess attraktivitet och status? Vilka organisatoriska förändringar behövs för att ge lärarna bättre förutsättningar?  
  • Lärarnas möjligheter till eget livslångt lärande är begränsat. Hur ska deras kompetensutveckling säkras och hur ska kopplingen mellan praktik och forskning stärkas? Hur ska vi rusta lärarstudenter och nyexaminerade lärare bättre?

Sverige behöver kraftsamla kring skolan. IVA samlar alla viktiga aktörer kring frågan för att bidra till lösningar som gynnar hela samhället. 

Därför bjuder vi nu in lärare och andra verksamma i skolan tillsammans med forskare, politiker och företrädare för myndigheter och organisationer till en workshop med fokus på lärarna.

Välkommen till en dag med intensiva diskussioner. Deltar gör bland andra utbildningsminister Anna Ekström, Karin Berg, lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg och en av dem som står bakom podden Skolsverige, Carola Gunnarsson, förste vice ordförande SKL, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund  Maria Jarl, ordförande Lärarutbildningskonventet och rektorsråd, Göteborgs universitet, Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör Skolinspektionen, Elisabet Nihlfors,  professor i pedagogik vid Uppsala Universitet och ledamot i regeringens forskningsberedning, Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och prorektor Halmstads högskola samt Björn Åstrand, universitetslektor vid institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet.

Program

10:00 - Välkommen - Tuula Teeri, vd IVA

10:05 - Regeringens skolpolitik, utbildningsminster Anna Ekström

10:30 - IVAs skolsatning. Martin Wikström, chef för utbildnings- och forskningsfrågor på IVA, Eva Lundgren, projektledare för IVA skolsatsning

10:45 - Workshop 1 - Läraryrkets attraktionskraft - Inspiration, diskussion i grupper, redovsning och kommentarer

12:00 - Lunch

12:45 - Den internationella lärardagen. Mats Djurberg, generaldirektör svenska UNESCO-rådet

12:50 - Workshop 2. Lärarnas livslånga lärande

13:50 - Workshop 3. Lärarförsörjningen

14:50 - Summering och nästa steg i IVAs skolsatsning

15:00 - Kaffe med tilltugg för den som har möjlighet

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.