INSTÄLLT: Företagsforum: Digitalisering för framtiden

Webbinariet är inställt. Du är välkommen att anmäla dig till Företagsforum som genomförs den 15 december eller den 27 januari: www.iva.se/forum-20201215 eller www.iva.se/forum-20210127

Välkommen till ett företagsforum arrangerat av IVAs Smart industri i samverkan med RISE och Färdplansprojektet.

www.iva.se/forum-20201207
Måndag den 7 december 2020 09:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar.

Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Kan digitaliseringen bidra till att skapa mer entreprenöriella företag där man värnar om innovation och livslångt lärande? Och vad kan digitaliseringen ge för möjligheter till hållbara och cirkulära lösningar som både bidrar till ökad affärsnytta och en hållbar framtid? Välkommen till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag.

Under forumet får du inspiration och goda exempel från företag som nyttjat digitaliseringens möjligheter. Du får utbyta erfarenheter i digitala workshops och vi kommer att skicka med konkreta verktyg som du kan ta med för att driva digitalisering och smart industri vidare på ditt eget företag. Forumet är särskilt utformat för små och medelstora företag, med fokus på samverkan, intraprenörskap och hållbara affärsmodeller.

PROGRAM

08:45 – Incheckning och genomgång

09:00 – Välkommen – Johan Carlstedt, IVAs Smart Industri.

09:15 – Vad är visionen? – Hållbarhet och konkurrenskraft som drivkraft för framtiden – Adam Edström, RISE, Susanna Winzenburg, RISE, Färdplansprojektet.

09:30 – Inspiration och goda exempel:

  • Samverkan ger smartare industri
  • Intraprenörskap – hur skapar vi den entreprenöriella organisationen
  • Hållbarhet, digitalisering och nya affärsmodeller

10:00 – Intro till parallella workshops 

10:10 – Parallella Workshops del 1

11:00 – Parallella Workshops del 2

11:30 – Sammanfattning Workshops

11:50 – Avslutning 

12:00 – Lunch

13:00 – Möjlighet att prata med experter från RISE

  • Cybersäkerhet, Björn Levin, projektledare för RISE Cyber Range
  • Hållbara cirkulära affärsmodeller – så gör man i praktiken, Josefina Sallén
  • Smarta sensorer för att samla in ny data, Christian Jonasson
  • Datainsamling från källa till värdeskapande insikter, Erik Timan
  • Creative Innovation – en workshopserie som lyfter lönsamhet och hållbarhet med digitalisering och innovation. Adam Edström och Susanna Winzenburg

14:00 – Företagsforum avslutas

 

Företagsforumet genomförs helt digitalt med möjlighet att delta den 7 eller den 15 december. Vid anmälan anges vilken workshop ni vill delta i. För att skapa bra diskussioner och utbyte är antalet platser begränsat.

Forumet arrangeras i samarbete med RISEs projekt Färdplan.

 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.