Framtidens EU – vilka är vägvalen och vad vill Sverige?

Välkommen till ett exklusivt webbinarium arrangerat av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Svenskt Näringsliv, där vi tittar närmare på vad som just nu händer inom EU och vad det betyder för oss i Sverige.

Digitalt, länk för deltagande mailas till anmälda deltagare
Tisdag den 26 januari 2021 10:00 - 12:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

EU-initiativen är många och omfattande, men diskussionen i Sverige om vilket EU vi vill ha är begränsad. Vilka är utmaningarna och hur tar vi oss an dem? Hur ser vår egen agenda ut? Vilken roll kan EU spela i världen givet några tänkbara framtidsscenarion – och vilken roll vill och kan Sverige spela i EU?

Under tre sessioner tar vi oss an aktuella frågeställningar, som efter inledande lägesbeskrivningar diskuteras av namnkunniga paneler. Som deltagare har du möjlighet att delta aktivt i diskussionerna via chatt. För att främja ett öppet debattklimat är webbinariet tillgängligt enbart för anmälda deltagare.

Program

10:00 Inledning

Carl-Henric Svanberg, IVAs preses

Carola Lemne, ordförande för IVAS Temaråd Framtidens näringsliv

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv

10:15 Behöver EU ”skyddas”?

Hur kan och bör EU agera i en skakig omvärld?

Lägesbeskrivning och samtalsledare: Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv

Panel: Ulf Pehrsson, VP Ericsson, Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Stina Wallström, Director of Regulatory Affairs IKEA, Carl Bildt.

11:00 Används pengarna rätt?

Hur ser vi till att återhämtningsfonden stärker EU utan att skapa ett EU ”på steroider”?

Lägesbeskrivning och samtalsledare: Fredrik Erixon, Director European Centre for International Political Economy (ECIPE)

Panel: Karolina Ekholm, tidigare statssekreterare och professor vid Handelshögskolan Stockholm, Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär, gästprofessor vid Handelshögskolan och Göteborgs Universitet, Jacob Wallenberg, ordförande Investor.

11:45 Vilket EU vill vi ha?

Lägesbeskrivning och samtalsledare: Annika Ström Melin, journalist och författare med fokus på Europafrågor.

Panel: Anna Stellinger, Fredrik Erixon, Carl-Henric Svanberg, ordförande European Round Table och preses för IVA, samt EU-minister Hans Dahlgren.

12:25 Summering och avslut

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.