Frukostmöte Näringslivets FoU-investeringar

Frukostmötet är tyvärr inställt pga. Covid-19.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Hitta hit
Tisdag den 21 april 2020 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

FoU-barometern är en enkät riktad till det svenska näringslivet. Vad är viktigast för framtida FoU-investeringar och håller Sverige måttet? Företagen får ranka de olika faktorernas betydelse och ge betyg på förhållandena i Sverige.

I barometern belyses olika aspekter av klimatet för investeringar i forskning och utveckling också i ett internationellt perspektiv. I september, 2019, presenterade IVA sin första årliga barometer över näringslivets forskning och utveckling (FoU). Enkäten för år 2020 skickades nyligen ut till 200 FoU-intensiva företag som får ge sin syn på det svenska innovationsklimatet.

För att presentera projektet och höra era/dina åsikter bjuder IVA in till ett frukostmöte.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.