Hearing om IVAs vätgasprojekt

Digitalt - länk för deltagande mailas till anmälda.
Torsdag den 11 mars 2021 15:30 - 16:30

IVA planerar ett projekt om vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle

Vätgas har seglat upp som en viktig strategisk pusselbit för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen och klara klimatmålen. Många aktörer arbetar med frågan. Fossilfritt Sverige har tagit fram en vätgasstrategi och Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra detsamma. Regeringen har även tillsatt en elektrifieringskommission och ska ta fram en elektrifieringsstrategi. Båda adresserar vätgas som en viktig del av elektrifieringen. Det finns många idéer om hur vätgas kan användas i industrier och transporter.

IVA vill bidra genom att granska förutsättningarna för storskalig produktion av vätgas i Sverige baserad på elektrolys. Det finns konkurrerande tekniker och möjlig import.

Vi måste också skaffa oss en uppfattning om den totala efterfrågan på vätgas i Sverige, främst med fokus på industrin och transportsektorn. Förutsättningarna för vätgas inom vägtransporter kommer särskilt belysas inom projektet. Frågor kring distribution och lagring av vätgas är också centrala.

IVAs projekt kommer fokusera på ekonomiska förutsättningar, styrmedel och regelverk. Det är där osäkerheterna är som störst. Det handlar inte om enskilda tekniska komponenter utan krävs ett systemskifte som berör hela energisystemet om vätgasen ska kunna slå igenom på bred front. Sverige är också beroende av vad som händer i vår omvärld, vilket ska behandlas i projektet.

Välkommen till ett digitalt möte där Karin Byman, temaledare för Klimat-Resurser-Energi på IVA berättar om det planerade vätgasprojektet och gärna tar in era synpunkter och idéer.

Näringslivsrådets ordförande Magdalena Gerger hälsar välkommen och inleder. 

Mötet är helt digitalt, länk för deltagande och projektplan mailas till anmälda deltagare före mötet. 

Anmälan är stängd - kontakta nedantående om du vill delta men inte har anmält dig! 

 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.