Inkubator och exportindustri – i dur eller moll – och i takt med tiden?

Kungliga Musikhögskolan har startat en egen inkubatorverksamhet för att främja entreprenörskap och fortsätta bygga och utveckla det "svenska musikundret".


Onsdag den 15 februari 2017 16:15 - 21:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi känner till inkubatorverksamhet kopplat till tekniska högskolor och universitet runt om i Sverige. Syftet är i huvudsak att koppla forskning och tekniska framsteg närmare entreprenörskap, företagande och näringsliv.

Nu har även KMH startat en egen inkubatorverksamhet för att främja entreprenörskap och fortsätta bygga och utveckla det ”svenska musikundret”. En svensk exportindustri som självfallet även den påverkas kraftigt av den tekniska utvecklingen som idag går under benämningen digitalisering.

Vi får en unik rundvandring och inblick i en spännande värld och industri under ledning av Peder Hofmann, chef för KMH:s utbildning och forskningsavdelningen. Peder är även pianist, kompositör och arrangör med en intressant syn på, och spännande erfarenheter av ledarskap, i en spännande och annorlunda verksamhet.

  • Hur leder man en symfoniorkester?
  • Vad finns det för likheter/olikheter med utmaningar i ledarskap i andra branscher? 

Avdelningsmötet börjar 16:15 och följs direkt av rundvandring, möte, mingel och musik.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.